Användarvillkor

Användningen av tjänster som tillhandahålls av Rankit.se förutsätter att du har läst och förstått följande villkor. Rankit.se ägs och drivs av Ranktech org.nr: 920927-5933. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Du förväntas läsa alla användarvillkor innan du lägger varje order för att försäkra dig om att du är uppdaterad med eventuella förändringar.

Krediter som du köper av oss kan endast användas till våra tjänster. En order som lagts, eller en påfyllning som begärts, går inte att avbryta. Var därför extra noga innan du beställer. Följare, likes och resultat från andra tjänster som levererats till ditt konto går heller inte att ta bort.

Rankit.se levererar digitala produkter som klassas som tjänster som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion. Därför så råder det ingen ångerrätt eller öppet köp efter det att en order har börjat levereras eller är färdiglevererad.

Vi garanterar inte att dina nya följare kommer att interagera med dig, vi garanterar att du får den mängd följare du har beställt. Vi kan inte heller garantera någon exakt leveranstid, vi erbjuder vår bästa uppskattning för när din order kommer att levereras. Vi förbehåller oss rätten att en order kan ta upp till 5 arbetsdagar att starta.

Gör du parallella beställningar från samma typ av tjänst till samma mål, från antingen oss eller andra leverantörer riskerar du att inte hela beställningen blir levererad då vi mäter det aktuella antalet i relation till startantalet för att verifiera att en order har blivit levererad. Det samma gäller om du under tiden som din order bearbetas får många organiska följare, likes eller visningar.

Alla tjänster kommer från globala konton. Vi kan därför inte garantera att du får följare, likes eller någon annan tjänst från något specifikt land. Vi kan heller inte styra över användarnas profilbilder, kön, land eller något annat som rör hur profilerna ser ut.

Det förekommer att följare, likes, visningar och övriga tjänster försvinner, något som är bortom vår kontroll. Vi har en ersättningsgaranti som sträcker sig upp till 30 dagar efter det att du har fått din order, om inget annat nämns. Vi utgår från antalet följare, likes eller visningar som redan fanns när ordern gjordes. Det betyder att vi endast kan utföra ersättningar upp till det antal du borde ligga på i relation till startantalet. Om du förlorar för många följare, visningar eller likes från en tidigare order medan din nuvarande order bearbetas finns det risk för att ordern avbryts och återbetalas.

Detta betyder att om du gör nya beställningar till samma mål innan din tidigare order hunnit ersättas, så har vi inte möjlighet att ersätta den tidigare ordern. För att kunna utföra en ersättning krävs det även att länken eller användarnamnet för ordern förblir detsamma.

Om en tjänst omfattas av vår livstidsgaranti så betyder det att vi alltid kommer att utföra ersättningar vid eventuella bortfall till det mål som är föremål för din order. Om målet inte längre är tillgängligt utförs inga ersättningar eller återbetalningar. Skulle tjänsten inte längre vara tillgänglig utför vi en full återbetalning av hela ordern. Ersättningsgarantin bygger på att du inte har ordrar från andra leverantörer till samma mål där följare, likes eller visningar tenderar att försvinna fort.

Om du efter att ha lagt din order gör din profil privat eller byter användarnamn, så kan vi inte garantera att din order blir levererad eller återbetalad. Vi kan heller inte garantera återbetalningar om du tar bort en bild, video eller något annat som är mål för ordern.

Antalet du beställer ifrån oss är sällan exakt. I regel levererar vi alltid lite mer än vad du har beställt, för att kompensera för eventuella förluster.

Genom att registrera dig accepterar du att ta emot e-postkommunikation från oss, inklusive e-post av reklamkaraktär. Du kan avanmäla dig från vår lista med hjälp av avsägandelänken eller knappen som finns längst ner på e-postmeddelanden levererade till dig.

Krediter på ett konto som har varit inaktivt i över 365 dagar kommer automatiskt att tas bort.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att inte hålla oss ansvariga för avstängda konton, borttagna videoklipp, låtar eller något annat innehåll som är mål för våra tjänster. Inga återbetalningar eller ersättningar utfärdas heller i dessa fall.

Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-postadress, användarnamn och länkar till profiler på sociala medier för de tjänster du använder dig utav. Beroende på vilken betalningsmetod du använder, och om du fyller i dina faktureringsuppgifter under dina inställningar, så kommer vi även att lagra e-postadressen som användes vid betalningen (inte nödvändigtvis samma som är registrerad på hemsidan), eventuellt företagsnamn, förnamn, efternamn, adress, postnummer, stad och telefonnummer. Lösenordet du angav vid registreringen och som du använder för att logga in på hemsidan lagras kryperat och inte i klartext. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera de tjänster du har begärt samt för att kunna förse oss och dig med bokföringsunderlag.

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med att du registrerat dig på vår hemsida, beställt några utav våra tjänster eller fyllt i uppgifterna själv i vårt formulär för faktureringsuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss och eller tills du återkallar ditt samtycke.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med eventuell betalningsförmedlare. De betalningsförmedlare vi använder oss utav är PayPal, Payson och MOSMS (en del av Paytechsystem Europe AB). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Informationen delas även med de tjänster vi använder oss utav för att kommunicera via e-post. Dessa är SendGrid för transaktionell e-post och MailChimp för e-post av reklamkaraktär. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare. Vi kan, vid behov, använda andra säkra externa tjänster för att fullgöra vårt uppdrag till dig som kund.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud är Ranktech org.nr: 920927-5933. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på support@rankit.se eller genom supportfunktionen på hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

På vår hemsida använder vi oss utav cookies (kakor). Detta är små textfiler som lagras på din dator när du besöker hemsidan och som exempelvis används för att följa vad besökaren gör. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen genom att t.ex. anpassa det som visas på sidan efter dina önskemål och val, kunna hantera och genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden om du genomför ett köp. Du kan när som helst välja att ta bort cookies som har placerats hos dig. Du kan även välja att inte tillåta cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Genom att använda vår hemsidan eller genom att godkänna våra användarvillkor samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som ovan beskrivs.