Spotify

Vi är Sveriges största butik för tjänster inom sociala medier. Hos oss hittar du de mest eftertraktade tjänsterna till Spotify och inom alla populära sociala plattformar – till de absolut lägsta priserna. Många av våra tjänster kommer dessutom med livstidsgaranti. Betala snabbt och enkelt via SMS, PayPal eller Payson.
Registrera dig nu
Visa tjänster

Ersättningsgaranti

Livstids- eller 30 dagars garanti på samtliga tjänster

Svensk Support

Få hjälp av en svensk support

Säkra Betalningar

Enkla betalningar via SMS, PayPal eller Payson

Följare

Förbereder du dig för att lansera din musik på Spotify? Vill du att folk ska lägga märke till ditt arbete? Det bästa sättet att göra detta är att ha ett stadigt antal följare för dina låtar. Som nybörjare är det ganska svårt för användarna att märka dina låtar. Men om du kan bygga ett oändligt antal följare kommer fler att lägga märke till dig. Detta kan enkelt göras om du väljer att köpa Spotify följare till ditt konto. Följarna som du köper kanske inte nödvändigtvis engagerar med ditt innehåll. Men ett högre antal följare kommer att bli mer attraktivt jämfört med en profil med ett lägre antal.

Spelningar

Hur många av oss har strömmat en låt efter att först ha tittat på antalet spelningar? Det raka svaret är nog de flesta av oss. Ja, det är en allmänmänsklig tendens att välja låt baserat på popularitet. Det sparar mycket tid att hitta rätt låt för dig. Spotify är en enorm plattform trotsallt, att bli märkt är inte en lätt uppgift. Om dina låtar har lyckats få ett stort antal spelningar är det troligtvis för de nått topplistorna. Så hur får man de svårfångade uppspelningarna? Du kan köpa Spotify spelningar för att förbättra din trovärdighet och förbättra synligheten för de låtar som du släppt.

Followers

Are you preparing to launch your music on Spotify? Want people to notice your work? The best way to do this is to have a steady number of followers for your tracks. As a beginner, it is rather difficult for people to notice your tracks. However, if you can build an endless number of followers, more people will take notice of you. This can easily be done if you buy Spotify followers to your account. Followers that you purchase may not necessarily engage with your content. But a higher follower count is going to be more attractive compared to a profile with a lower amount.

Plays

How many of you have streamed through tracks after looking at the number of plays for it? The straight answer would be most of us. Yes, it is a general human tendency to choose the track based on popular choices. It saves a lot of time in finding the right track for you. Spotify being the vast platform it is, getting noticed is not an easy task. If your records have managed to get a good number of plays, it is sure to be trending on top. So how to get those elusive plays? Buy Spotify plays to enhance your credibility and improve visibility on the tracks released by you.