Instagram

Vi är Sveriges största butik för tjänster inom sociala medier. Hos oss hittar du de mest eftertraktade tjänsterna till Instagram och inom alla populära sociala plattformar – till de absolut lägsta priserna. Många av våra tjänster kommer dessutom med livstidsgaranti. Betala snabbt och enkelt via SMS, PayPal eller Payson.
Registrera dig nu
Visa tjänster
Över
0
nöjda kunder
Mer än
en miljon
levererade ordrar
Få hjälp av en
Svensk Support
BETALA
SNABBT
ENKELT
SÄKERT
Direktbetalning

Registrera ett konto

Att registrera ett konto är enkelt och går fort. Ange din e-postadress, lösenord och bekräfta via mail.

1

Köp krediter

Krediter används för att göra de beställningar du vill. Välj mellan betalningsmetoderna PayPal, Payson eller SMS.

2

Gör din beställning

Gå in under kategorin för plattformen där du vill göra en beställning. Välj valfri tjänst och följ instruktionerna.

3

Vanliga frågor

Hur lång är leveranstiden?

Leveranstiden varierar beroende på hur stor din order är, hur många ordrar det finns i kö eller om det pågår någon tillfällig uppdatering. Men vanligtvis är starttiden mindre än en timme.

Vad händer om jag tappar följare eller likes?

Samtliga tjänster kommer med en ersättningsgaranti. Vår standard är 30 dagar efter det att ordern blivit levererad, om ingenting annat nämns. Många tjänster kommer dock med en livstidsgaranti.

Vad innebär livstidsgaranti?

Tjänster som omfattas av vår livstidsgaranti, innebär att vi alltid kommer att utföra ersättningar om du skulle falla under antalet du har betalat för, för all framtid.

Behöver ni tillgång till mitt konto?

Vi behöver inte åtkomst till ditt konto och kommer aldrig att be dig om ditt lösenord. Allt som behövs för att lägga en ordern hos oss är ditt användarnamn eller en länk till ditt inlägg.

Hur handlar jag?

För att kunna använda våra tjänster behöver du skapa ett konto. Därefter laddar du ditt konto med krediter som du sedan använder för att lägga de ordrar du vill.

Vad är krediter?

Krediter köper du som du sedan kan använda till att beställa de tjänster du vill. Krediter kan köpas via PayPal, Payson eller SMS. En kredit motsvarar en krona, förutom vid SMS-betalningar.

Följare

Instagram har över 90 miljoner aktiva användare varje månad, och antalet ökar dagligen. Och om du letar efter mer varumärkeskännedom är Instagram en fantastisk plattform för socialt nätverkande. Men om du har noll följare är det inte till någon nytta. För att locka fler följare är det viktigt att publicera kvalitetsinnehåll regelbundet. Kombinera detta med ett redan stort antal befintliga följare och du maximerar mängden följare du kommer att få. Ett enkelt sätt att få den ursprungliga basen som krävs är att köpa Instagram följare. Det ger intrycket att ditt konto är värt att följa.

Likes

Vill du förbättra trafiken på ditt Instagram-konto? Ger ditt upptagna schema inte tillräckligt med tid att komma på sätt att öka ditt engagemang online? Du kan öka engagemanget i dina inlägg genom att köpa Instagram likes. Detta är ett enkelt och praktiskt sätt att skapa medvetenhet om din existens på den virtuella plattformen, särskilt om du inte har tillräckligt med tid över. Det finns många fördelar med att ha fler likes på dina inlägg. I kombination med rätt hashtags kan inlägg generera mer trafik, vilket kommer att resultera i fler följare och ytterligare engagemang i din profil.

Visningar

Att skaffa visningar på dina videoinlägg som delas på Instagram får dig att känna dig önskad på den sociala nätverksplattformen. Det är samma sak för företag. Om någon ser att ett visst inlägg från ett företag har ett stort antal visningar, blir de nyfikna vad som händer där. På så sätt får ditt företag mer synlighet. Om du ska ta tittarna från 0 till miljoner kan du prova att investera och köpa Instagram visningar. På så sätt får du önskat antal visningar och engagerar ditt inlägg bland dina följare. Fler visningar kan också hjälpa dig att ranka högre när man söker efter vissa hashtags.

Kommentarer

Hur många av oss har sett en video på sociala medier efter att först ha läst kommentarerna? Det är ganska troligt att många av oss har det. Ja, vi har inte tid att titta på en hel video utan att veta vad videon har att erbjuda. Det är här kommentarerna kommer till räddningen. Om du känner att det inte finns tillräckligt engagemang i dina inlägg på Instagram kan du köpa Instagram kommentarer. Det är ett mer tillgängligt och kostnadseffektivt sätt att förbättra din popularitet på den sociala plattformen. Det kommer att ge dig fler visningar eftersom kommentarerna anger att klippet verkligen är imponerande.

Followers

Instagram has over 90 million active users monthly, and the numbers keep increasing daily. And if you are looking for more brand awareness, then Instagram is a great social networking platform. However, if you have zero followers, it’s of no use. In order to attract more followers, posting quality content on a regular basis is of most importance. Combine this with an already large existing follower count and you will maximize the amount of followers you will acquire. An easy way to obtain the initial base required is to buy Instagram followers. It will give the impression that your account is worth following.

Likes

Are you looking to improve traffic on your Instagram account? Is your busy schedule not giving you enough time to come up with ways to increase your online engagement? You can increase the engagement on your posts when you buy Instagram likes. These are easy and convenient ways to create awareness among people about your existence on the virtual platform, especially if you do not have sufficient time to spare. There are many benefits of having more likes on your posts. Combined with the right hashtags, the posts could generate more traffic, which will result in more followers and further engagement on your profile.

Views

Accumulating views on your video posts shared on Instagram makes you feel wanted on the social networking platform. It is the same with businesses and companies. If someone sees that a particular post from a business has a good number of views, you will want to see what is happening there. This way, your business will get more visibility. If you're going to take the viewership from 0 to millions, try investing and buy Instagram views. This way, you will get the required number of views and engage your post among your followers. More views can also help you rank higher when searching for certain hashtags.

Comments

How many of us have viewed a video on social media after reading the comments that follow it? Pretty sure many of us have. Yes, we do not have the time to watch an entire video without knowing what the video has to offer. This is where the comments come to the rescue. If you feel that there is not enough engagement happening on your posts on Instagram, you could buy Instagram comments. It is a more accessible and cost-effective way to improve your popularity on the social platform. It will get your more viewership as the comments will give the videos a cue that the subject is indeed impressive.